من...

یکى از اعضاى آدم هاى متفاوت از آدم هاى متفاوت... فقط همین...

من...

یکى از اعضاى آدم هاى متفاوت از آدم هاى متفاوت... فقط همین...

۵ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

به نظرم این که بلد باشى از زندگیت لذت ببرى خیلى توى لذت بردن از زندگى تاثیر داره!
بهترین زندگى هم بعد یه مدت خسته کننده و تکرارى میشه..
این هنر توه که تو همین زندگى و بین همین ادما، بگردى و چیزاى کوچیک قشنگى پیدا کنى، باهاشون ذوق کنى، انگیزه بگیرى و بخندى :)
خوشبختى رو هیچ کى بهمون هدیه نمیده، این ماییم که تصمیم میگیریم آدم خوشبختى باشیم یا نه
بهترین کتاب دنیا رو هم داشته باشى، تا وقتى صفحه صفحه شو نخونى ارزششو نمیفهمى :)

پرسیدم اهل کجایى؟

یه مکث تلخ کرد و گفت: عراقیم، ولى تو رو خدا ازم ناراحت نشو!

یه چیزى قلبمو فشار داد... بدجوریم فشار داد...

چرا باید به خاطر این که عراقیه ازش ناراحت بشم؟ دانشگاه جاى این لوس بازیاس مگه؟

دفعه ى دوم که دیدمش عجله داشتم، بهش گفتم امروز نمیتونم بمونم که با هم درس بخونیم..

غمو توى چشماش میدیدم! ینى فک میکنه من هم یک نژاد پرستم که به خاطر جنگى که ٣٠ سال پیش بین کشورامون بوده نمیخوام باهاش حرف بزنم؟

حتى از فکرشم چندشم میشه...

از بهترین حس هاى دنیا اینه که یکى حرفاتو بفهمه...

که بشینى ساعت ها ور و ور حرف بزنى و یکى با تمام وجود گوش کنه... درکت کنه...

یکى که بتونى باهاش بدون رو در بایسى از علایق شخصیت حرف بزنى!

که وقتى میگى خونه دارى یکى از شغل هاى مورد علاقه ى منه، ابرو بالا نندازه و بگه میخواى تا اخر عمرت لباس بشورى و واسه شوعرت غذا بپزى؟

من خیلى پر حرفم؟ آیا؟ :-"

میدونستین هر بار کات میکنین/جدا میشین ٢ تا سینگل به سینگلاى دنیا اضافه میشه؟

تا کشف بعدى خدا یار و نگهدارتون

خدایا ازت خواهش میکنم این تصویر هاى ناخوشایند و وحشتناک رو از توى مغز من دور کن

این چندمین باره که وسط درس خوندن، یا هر کار مزخرف دیگه اى یهو تصویر بهت زده ى خودم و اون اتفاقات مزخرفى که هیچ وقت قرار نیست بیفته، که هیچ وقت نباید بیفته میاد جلو چشمم...

خدایا، این فیلمایى که تو مغزم پخش میکنى واقعى نشن..

خایا ازت عاجزانه خواهش میکنم واقعى نشن...