من...

یکى از اعضاى آدم هاى متفاوت از آدم هاى متفاوت... فقط همین...

من...

یکى از اعضاى آدم هاى متفاوت از آدم هاى متفاوت... فقط همین...

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

میگه: آدم با تو اصن پیر نمیشه!

ذوق میکنم و حس میکنم تو همین لحظه ده سال جوون تر شدم...

وقتى میخنده، دنیا خیلى خوشگل تر میشه :)