من...

یکى از اعضاى آدم هاى متفاوت از آدم هاى متفاوت... فقط همین...

من...

یکى از اعضاى آدم هاى متفاوت از آدم هاى متفاوت... فقط همین...

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۶ ثبت شده است

۵ دقیقه بین کلاسام میبینمش، خوشحال میشم

انرژی میگیرم که کل روز و کل کلاسامو با حوصله سپری کنم

چیه این آدمی‌زاد...

صدای گنجشکا، هوای خوب و تمیز، درسای دوست داشتنی و یه دختر پرتلاش

دل‌خوشی‌ها زیادن :)