من...

یکى از اعضاى آدم هاى متفاوت از آدم هاى متفاوت... فقط همین...

من...

یکى از اعضاى آدم هاى متفاوت از آدم هاى متفاوت... فقط همین...

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است

فهمیده ام که خدا -در صورت وجود- با عقل و برهان اثبات نمیشود! حداقل با عقل من نه...
حقانیت پیامبر و امام و قرآن و ... نیز هم!
ولی اگه انقد نیاز دارم که باشه، اگه انقد دوست دارم که باشه، حتمن هست...
من دلم میخواد باور کنم که هست... هیچ اثباتی هم براش ندارم!
همینیه که هست! :)
خدا جون ببخش منو اگه شک کرده بودم به همه چی...
مث همیشه فقط خودتو دارم...
تنهام نزار :)

+اگر همه ی دنیا هم از دختر های احساساتی بدشان بیاید، برای من یکی مهم نیست... :)
++واسه همه چی مرسی مرسی مرسی مرسییییییییی >:)<