من...

یکى از اعضاى آدم هاى متفاوت از آدم هاى متفاوت... فقط همین...

من...

یکى از اعضاى آدم هاى متفاوت از آدم هاى متفاوت... فقط همین...

۴ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

شمعا رو خاموش کن

نمیاد...

+تو آتئیست نیستى! فقط از بى عدالتى ها بیزارى...

داف دیروز

کدبانوى امروز

+جنتلمن هرروز! :)

مثلن بریم میدون ونک، رو به روى همون دارو خونه هه، بشینیم رو صندلى هدف ها و واسه خودمون هدف تولید کنیم...
انگیزه ى زندگیمون بشه همین لبخندایى که گاهى حتى به زور میزنیم...
بوى کیک و شیرینى خونگى خونه رو برداره،
باد از پنجره بیاد و با عطر گلایى که با دست خودم کاشتمشون قاطى شه و بخوره تو صورتمون...
معنى زندگى بشه همین لبخنداى از ته دل بعد از بدو بدو هاى هر روز...

+قرار نیست تو قهرمان زندگى کسى باشى... برخیز و قهرمان زندگى خودت باش!
یه تایمى هم در شبانه روز واسه زن و بچه تون بزارین! باهاشون حرف بزنین!
گناه دارن!