من...

یکى از اعضاى آدم هاى متفاوت از آدم هاى متفاوت... فقط همین...

من...

یکى از اعضاى آدم هاى متفاوت از آدم هاى متفاوت... فقط همین...

۶ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

یووووهوووو...

خوشحاااااالم...

اننننننقد خوشحالم که نتونستم تا فردا واسه ابرازش صبر کنم...

کلاغ خوشحاله و اینو میشه از تند تند حرف زدناش فهمید...

از لحن قاار قااار کردنش میشه فهمید...

کلاغ خوشحاله و انرژیشو به ژنیک کلاغم منتقل کرد...

قار قار...


+ خوابم نمیبره...

++ لازمه باز تاکید کنم کوفتت شه؟ :)))))

-من اونو نمیشناسم... برام مهم نیست...

+منم تو رو میشناسم... برام مهم نیست!‌ :)//نمای پنجره ی اتاق من توی غروب...

//میفرماید که دیگه از من گذشته بخوام واست دغدغه ی جدید بشم!

//اینایی که نجابتشون خدشه دار میشه تو چشمای دختر نا محرم نگاه کنن، اینا لاکم میزنن؟

//میخواستم عکس شهلا از چشمام بزارم از جمشید ترسیدم :{‌ :))))

// دلم خواست این دفه به جا + این جوری کامنت کنم!

هیچ کی دلش نمیخواد بی شعور باشه! میخواد؟؟؟+تو به من، من به اون، اون به اون...

++برام دعا کنین...


دیده بود پریشونم...
فهمیده بود تمرکز ندارم...
میدونست شکلات دوست دارم!
واسم یه عالمه ازینا خریده بود...
همچین دوستایی دارم من :{+تا به حال وسط چمران قدم زدین؟
++هالوین شما هم مبارک! :)
"لپ تاپم را کشتم!
نه به این جرم که ویروسی و داغون و بد است
و نه چون نسبت رانش به هنگینگ یک به صد است
طفل معصوم کمی تشنه بود...
به گمانش شربت،
آتنی ویروسی قوی ست
ای دو صد نور به کد هایش بارد
لپ تاپ خوبی بود
من به این جرم که چراغ تو را خاموش میکرد،
لپ تاپم را کشتم..."+عکس مال امروزه! ولی شعر مال 2-3 سال پیشه که رو لپ تاپ قبلیم شربت ریخته بودم مرده بود...

++لپ تاپم شارژ نمیشد!با همین دستای خودم درستش کردم :{ مث مرد! :{

+++پیشنهاد میشه وقتی هیچ گونه پیچ گوشتی ای موجود نیست چاقو و موچین رو امتحان کنین! :-تجربه

+++خوابگاهی واسه رفع دلتنگیاش گریه نمیکنه! ظرف میشوره :{ :))

STOP  blaming your self
Enjoy the nature
and eat some chocolates and pop corn ^.^ <3+My dormitory
++Rainy day...
+++Do your best :)