من...

یکى از اعضاى آدم هاى متفاوت از آدم هاى متفاوت... فقط همین...

من...

یکى از اعضاى آدم هاى متفاوت از آدم هاى متفاوت... فقط همین...

۲ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

همت کنین هشتگ who is mona و منا کى میتونه باشه بشه پر تکرار ترین هشتگ بلاگ!

#who is mona?
#منا کى میتونه باشه؟

توى قرمز ترین انار قایم شده بود...

انار ها رو دونه دونه خوردم تا رسیدم بهش

شروع کرد به حرف زدن، داستان یلدا میگفت و فال حافظ میخوند

و من محو تماشاش بودم....